Et grunnfond er den opprinnelige startkapitalen i banker eller andre gjensidige selskaper. For å opprettholde kapitalen i grunnfondene blir det blant annet utstedt egenkapitalbevis til investorer. I Norge er det hovedsakelig sparebankene som har grunnfond.