Åpne hovedmenyen

Koordinater: 60°28′06″N 12°02′14″Ø

Hovedbygningen er fredet.
Fredet stabbur

Grue prestegård (Søndre Skulstad) ligger et par kilometer unna kirken, nær det stedet der kirken stod frem til brannen i 1822.

Kirken ble oppført på den gamle prestegården Grues grunn i middelalderen. Nærheten til Glomma var imidlertid problematisk for både kirken og prestegården. Hans Andersen Gjerdrum, som var sogneprest fra 1745, kjøpte gården Søndre Skulstad i 1755. I 1773 søkte han om og fikk tillatelse til å flytte prestbolet dit. Samme år ble den gamle gårdens drengstue tatt av Glomma, som gikk bare 25 alen fra hovedbygningen. Gjerdrum døde i 1782, ikke lenger etter at ny prestegårdsbygning ble oppført.[1]

Hovedbygningen ble oppført i 1775.[2] Det er et laftebygg i to etasjer, en typisk embedsmannsgård av sin tid. Inngangspartiet ble flyttet ved en totalrenovering i 1960-årene, og det har også tidligere på 1900-tallet blitt gjort om på bygningen. En garasje er fra rundt 1970. Drengstuen på østsiden ble revet omtrent på samme tid. Hovedbygningen er fredet sammen med et stabbur fra 1800-tallet som ikke lenger er i OVFs eie. Prestegården ble lagt ut for salg sommeren 2017.[3]

Den tidligere prestegården er siden tatt av Glomma,[4] og kirkestedet ble flyttet etter brannen, slik at dagens Grue kirke står på Vollermoen i sørkant av Kirkenær sentrum.

ReferanserRediger

  1. ^ Collett (1978), s. 31–34.
  2. ^ Opplysningsvesenets fond, mens jubileumsboken for Grue kirke nøyer seg med å datere den til «ca. 1780».
  3. ^ Opplysningsvesenets fond om salg av prestegården.
  4. ^ Guthe (1999), s. 3.

KilderRediger