Grindsjön

Grindsjön er en innsjø i Sorunda, Nynäshamn kommuneSödertörn, i landskapet Södermanland, Sverige. Inntil innsjøen ligger en av Totalförsvarets forskningsinstituts anlegg. Området ble tatt i bruk til militær forskning 1941, innledningsvis av Militärfysiska institutet, etter at området ble gitt som gave av Olof Arrhenius. Deler av arbeidet med Sveriges atomvåpenprogram ble utført ved Grindsjön.

Grindsjön fikk oppmerksomhet 28. juli 2004, da det ble oppdaget at Tony Olsson og tre andre straffedømte forbrytere oppholdte seg her etter en rømning fra Anstalten Hall.