Grefsenplatået

boligstrøk i Oslo

Grefsenplatået er en grunnkrets i Oslo kommune, nærmere bestemt i strøket Grefsen i bydelen Nordre Aker. Trikken på Kjelsåsbanen stopper ved Grefsenplatået holdeplass.

Grefsenplatået
Grefsen 1954.jpg
Grefsen kirke med Grefsenplatået bak, 1954.
Foto: Widerøes Flyveselskap/Otto Hansen

Grefsenplatået
59°57′21″N 10°47′13″Ø

I 1934 ble trikkelinjen videreført fra Storo til Kjelsås. Den forbedrede tilgjengeligheten gjorde Grefsen og Kjelsås til interessante områder for boligbebyggelse. Omtrent samtidig ble 300 mål av grunnen til Vestre Grefsen gård på Grefsenplatået regulert til boligbebyggelse i form av toetasjers villabebyggelse. I reguleringsplanen inngikk også et torg med fire tre-etasjers forretningsbygg med boliger i andre og tredje etasje.

Mye av bebyggelsen ble oppført før andre verdenskrig, mens deler er ført opp etterpå. Dårlig tilgang på materialer i etterkrigstiden preger denne bebyggelsen i større grad. Mange av veinavnene på Grefsenplatået er oppkalt etter planeter og himmelfenomen, som for eksempel Jupiterveien, Saturnveien og Nordlysveien.

LitteraturRediger