Great Bear

Great Bear er ei elv i Nordvestterritoriene i Canada. Den har utspring fra Store Bjørnesjø og renner vestover gjennom myrer og sumper til samløpet med Mackenzie ved den lille byen Tulita (tidl. Fort Nelson) på 60 meter over havet. Den er 113 km lang, med et nedslagsfelt på 156 500 km².

Great Bear
Sahtúdé
LandCanada Canada
TerritoriumNordvestterritoriene
Lengde113 km
Nedbørfelt156 500 km²
Middelvannføring528 /s
StartStore Bjørnesjø
  – Høyde186 moh.
MunningSamløp med Mackenzie
  – Høyde60 moh.

Elva utgjør ei viktig transportåre for regionen i årets fire isfrie måneder. Den har et uregelmessig, meanderende løp, gjennomsnittlig 350 meter bredt og 6 meter dypt.