Granhagen

boligfelt i Ål kommune

Granhagen er et boligfelt i Ål kommune. Området har lang tradisjon som tidligere kulturgrend.[1] Ovenfor Granhagen ligger Brennoflata med Skattebøl skule,[2] en barneskole med elever fra 1. til 4. klasse.

Opprinnelig var Granhagen utmarka under gårdene Søre Strand og Skottebøl, sør mot Kvinda og opp mot Brennoflata/Noss. Noen opphavelig husmannsplass på Granhagen er ikke funnet. Først på 1700-tallet ble det rydda plasser her, og mange av dem hadde egne navn i dagligtale. Men når plassene skifta eier, ble det ofte satt nytt navn på plassene også. Dette ble komplisert for prest og lensmann, så de begynte å kalle disse plassene for Granhagen.[3]

Øst i boligfeltet ligger Busteteigen[4] og Verpebakken. Ved Verpebakken ble Liv Engebretsdotter («Fange-Liv») henretta i 1733 etter å ha tatt livet av sitt nyfødte barn.[5]

Referanser

rediger
Autoritetsdata