Graneverftet var et skipsverft i Bergen som ble drevet på 1800-tallet.

Verftet fikk sitt navn etter grunnleggeren Jens Gran som var bestefar til Tryggve Gran.[1] Han var ved begynnelsen av 1800-tallet skipsreder med en stor flåte, og verftet ble etablert med tanke på reparasjon av egne fartøy. Sønnen Herman Gran tok utdannelse innen skipsbygging i Kristiansand og København, og da han i 1820-årene overtok driften av verftet etter sin far ble det også satset på nybygg.

På Graneverftet arbeidet Knut Sjursen Flage som senere skulle etablere sitt eget skipsverft på Laksevåg kjent som Flageverftet.[2]

Fra midten av 1800-tallet opplevde sjøfarten i Bergen en stor oppblomstring, og Graneverftet var sammen med Georgernes Verft og Bradbenken premissgiver for å kunne forsyne den økende etterspørselen etter nye skip. Omstillingen fra seilskip i tre til dampskip i jern ble imidlertid taklet dårlig, og etter bratt nedgang i markedet inngikk brødrene Gran i 1882 en avtale om å leie ut verftsområdet til et nytt selskap med navnet Martens, Olsen & Co. I 1888 ble verftet reetablert som Laxevaag Maskin & Jernskibsbyggeri etter at Martens, Olsen & Co hadde gått konkurs.

Referanser

rediger
  1. ^ Myran, Henrik (1943). Fra seil til damp. John Griegs boktr. s. 10. 
  2. ^ Fossen, Kjell (1986). Laksevåg. Bergen kommune. s. 146. ISBN 8271281038. 
Autoritetsdata