Grafittmoderert reaktor

En grafittmoderert reaktor er en type kjernereaktorer som benytter grafitt som moderator. Det finnes flere ulike typer av grafittmodererte reaktorer.