Grafisk Revy var et teknisk tidsskrift som ble utgitt i fellesskap av Norsk Centralforening for Boktrykkere, Svenska Typografförbundet og Dansk Typograf-forbund. Første utgave er datert mai 1930. I nummer fire for 1935 gis følgende melding: «Med detta nummer upphör Grafisk revy att vara en interskandinavisk tidskrift.» [1]

Bladet kom ut med fire utgaver per år. Som hovedredaktør og ansvarlig utgiver står Nils Wessel (Stockholm) for alle utgaver. Bladet ble trykket i ulike trykkerier i de tre hovedstedene der hvert trykkeri stod for produksjonen av to påfølgende utgaver.

I første hefte skriver redaksjonen blant annet:

«Till de skandinaviska kollegerna! Härmed utlämnas första häftet av den bebådade tekniska tidsskriften till medlemmerna i de skandinaviska typografförbunden. Med denna tidskrifts start beträda även de nordiska typografförbunden en väg, som förut med framgång beträtts av våra broderförbund i Tyskland, Österrike m. fl. länder. I det förstnämnda landet har Typografernas bildningsförbund sedan mera än 25 år tilbaka utgivit tidsskrifter, som skaffat sig ett alltmera ökat inflytande på de typografiska stilriktningerna i detta land för att i närvarande tid rent av vara utslagsgivande.

För att så vitt sig göra låter säkerställa framgången för en teknisk tidsskrift, ha de tre skandinaviska förbunden slagit ihop om företaget. Vi ha skridit till verket i den övertygelsen, att våra medlemmar skola visa sig uppskatta syftet och genom att i stor utsträckning abonnera på tidskriften säkerställa dess framtid.»

Referanser rediger

  1. ^ Opplysning i katalogen til Arbetarrörelsens Arkiv og Bibliotek - Stockholm

Eksterne lenker rediger