Grad er en grammatisk kategori ved adjektivet. Kategorien har tre trekk, positiv, komparativ og superlativ, som i norsk fin, finere, finest.

Komparativ sammenligner to størrelser og finner at karakteristikken er mer treffende på den ene siden enn den andre (Arne er tristere enn Bjørn). Superlativ plukker ut et medlem av en gruppe som karateristikken passer best på (Cato er tristest av dem alle). Positiv innebærer også en sammenligning. Arne er trist innebærer at han er tristere enn noen som ikke er trist, og kanskje tristere enn en skulle forvente.