Gråten

strøk i Skien
(Omdirigert fra «Gråtenmoen»)

Gråten er et tettbygd strøk som hører til Gimsøy lokalutvalgsområde i Skien kommune. Gråten ligger sør for sentrum, på vestsida av Skienselva. Her har det vært havn siden vikingtida, med utskiping av Eidsborgbryner og andre varer. Elveløpet forbi Gråten har fra gammelt av vært vanskelig å forsere for større skuter, slik at tilgjengeligheten til havna i Skien sentrum var begrenset.[1] Navnet Gråten kommer antakelig fra det norrøne «grjot», som betyr stein.[2]

Gråtenmoen var det en militær ekserserplass på Gråten fra tidlig på 1700-tallet. Plassen har blant annet blitt brukt av «Telemarkens Bataljon» på 1800-tallet. Området var for lite til et regiment, og det ble derfor nedlagt på begynnelsen av 1900-tallet. En del av bygningene ble revet, mens andre ble flyttet til Heistadmoen i 1910.[1]

Referanser

rediger
  1. ^ a b Thor Inge Rødseth og Tor Kjetil Gardåsen (1984). Byminner 19 - Med gamle kart gjennom Skiens historie. Skien: Selskapet for Skien Bys vel. 
  2. ^ Birger A. Øvrum (1989). Kjenn din by - lokalhistorie fra Skien og omegn. Skien: Skiens Historielag.