Glasspest

Glasspest er endringer i glass eller krystall ved at en av komponentene i glasset, ofte alkali eller jordalkalioksider, over lengre tid segregeres og diffunderes til oversiden av glasset. Det framstår som hvite ringer eller urene skygger. I praksis lar glasspest seg ikke utbedre uten ved spesialbehandling på glassverk.