Gjesteforsker

(Omdirigert fra «Gjesteprofessor»)

Gjesteforsker, ev. gjesteprofessor, er som oftest en forsker som er faglig knyttet til en akademisk institusjon, ofte i utlandet, for et kortere tidsrom, vanligvis fra noen uker til et år (men også lengre og kortere perioder kan forekomme). Som regel er forskeren ansatt ved en annen akademisk institusjon (normalt i hjemlandet) og forskerens lønn betales av denne. Det er imidlertid vanlig at vertsinstitusjonen dekker forskjellige utgifter for gjesteforskeren/gjesteprofessoren, og stiller ulike fasiliteter til disposisjon.

Opphold ved andre akademiske institusjoner har vanligvis til formål å fremme faglig utveksling og samarbeid. For vertsinstitusjonen kan dette være en måte å knytte til seg høyt anerkjente forskere i feltet for en periode, slik at deres egne forskere og studenter kan få muligheten til å samarbeide med disse. I mange tilfeller blir man invitert til å være gjesteprofessor/gjesteforsker, og dette kan i mange tilfeller anses som en stor æresbevisning. En stilling som gjesteprofessor kan særlig ved engelskspråklige institusjoner være en form for navngitt professorat, f.eks. som John Doe Visiting Professor of Physics. En gjesteforsker er normalt ikke ansatt ved vertsinstitusjonen i arbeidsrettslig sammenheng, men gis tilgang til infrastruktur slik som kontor, IT-tjenester og universitetsbibliotek.

Noen ganger kan forskere gis en slik gjesteforskertilknytning ved et universitet eller institutt over et lengre tidsrom, selv om de ikke mottar lønn fra institusjonen, dels for å få tilgang til f.eks. IT- og bibliotektjenester, dels for å inngå i et faglig fellesskap med andre akademikere, dels for å gi dem en faglig tilknytning når de publiserer vitenskapelig og dels for at institusjonen kan nyttiggjøre seg deres forskning; dette kan f.eks. gjelde pensjonerte akademikere som ikke er professor emeritus ved institusjonen eller andre akademikere som utfører forskning for egen regning, gjerne personer med visse bånd til vertsinstitusjonen i form av faglig samarbeid og eventuelt tidligere ansettelse ved institusjonen. Det kan også gjelde andre offentlig kjente fagpersoner som institusjonen ønsker å knytte til seg.

Autoritetsdata