Gjel (andre betydninger)

Gjel har flere betydninger:

  • Gjel, trang kløft eller fjellkløft i naturen
  • Gjel eller bevergjel, sekret fra bevernes gjelpung (kjertelpung, bevergjelpung)
  • Gjelpung, et organ hos bevere


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med gjel.