Gjöll eller Gjoll er elva som skiller levende fra døde i norrøn mytologi. Navnet kommer av at elva støyer og gjaller. Elva tilsvarer Styx i gresk mytologi. I den greske mytologien er det fergemannen Charon som setter de døde over elva. I den norrøne myologien må de døde over Gjallarbrua for å komme til Hel, navnet på dødsriket i den norrøne litteraturen[1].

ReferanserRediger

  1. ^ Snorre Sturlason, Den yngre Edda (Norrøne bokverk 42), Det norske Samlaget (1973), s 22