Ghawarfeltet er verdens påvist største konvensjonelle oljefelt. Det ble oppdaget i 1948 og ligger nordvest i Saudi-Arabia, vest for Qatar. De påviste maksimalt utnyttbare reservene er mellom 66 og 100 milliarder fat. Feltets utstrekningen er 280 ganger 30 km.[1] Utstrekningen og reserven er enda større når i tillegg regner med oljesand eller særlig tung olje.

Saudi-Arabias oljeproduksjon og Ghawarfeltets andel av totalen (øverst).

Produksjon rediger

Feltet nådde en daglig produksjon kortvarig på over 6,5 millioner fat omkring 1990, og har siden holdt et stabilt nivå på 4 millioner fat daglig. Dette utgjør 6,25% av verdensproduksjonen (i 2004). Fortsatt nedgang i produksjonen er forventet. Ghawarfeltet produserte i perioden 1948-2000 60-65% av Saudi-Arabias totale oljeproduksjon.[2] Til sammenligning var Norges dagsproduksjonen av olje omk. 2,5 millioner fat i januar 2006.[3] Den kumulative produksjonen utgjør så langt omk. 60 milliarder fat.[4]

Ghawarfeltet produserer i tillegg omk. to milliarder m³ naturgass daglig.

Reserver rediger

Ifølge offisielle estimater fra myndighetene i Saudi-Arabia er de resterende påviste reservene i feltet omk. 71 milliarder fat. Noen kritikere, som Matthew Simmons, mener at feltet har nådd eller vil snart nå topproduksjon. Det alternative overslaget fremkommer bl.a. i hans bok Twilight in the Desert (2005, ikke oversatt).[5] Kritikken er tilbakevist av blant andre lederen av Saudi Aramcos reservoaravdeling, Nansen Saleri. Lite er med sikkerhet kjent om de resterende reservene og eventuell nedgang i produksjonen da det meste av informasjonen om dette feltet kommer fra tredjehånds kilder.

Referanser rediger