Gesandtskap

Et gesandtskap (fra tysk) er en stats offisielle representasjon i en annen stat med henblikk på ivaretagelse av hjemlandets politiske og økonomiske interesser.

Se ogsåRediger