Gerundium

Gerundium må ikke forveksles med gerundiv.

Gerundium er en substantivisk form av et verb, som brukes blant annet på latin, flere romanske språk og engelsk. Formen har en funksjon som ligner bruk av infinitiv eller verbalsubstantivnorsk.

EngelskRediger

På engelsk ender gerundium på -ing, og er dermed til forveksling lik presens partisipp. En gerundiumform kan fungere som verb innenfor en del av setningen, men inngår i subjektet for hele setningen.

  • Editing this article is very easy.

I denne setningen er editing et verbal for delen editing this article, men editing this article er subjekt for is.

LatinRediger

På latin fungerer gerundium som et verbalsubstantiv. Det dannes med presensstammen + -nd- + endelse for o-deklinasjon i entall. Det finnes ingen nominativ-form, da denne erstattes av infinitiv presens aktiv.