Gerechtsame

Gerechtsame eller Gerechtigkeit (flertall: die Gerechtsame og die Gerechtsamen) er et tysk begrep som ble benyttet frem til 1800-tallet om rettigheten eller privilegiet til å gjøre, eie eller benytte noe. Den tyske germanisten Johann Christoph Adelung definerte det som «det i en rettighet eller lovs form begrunnede forføyelse.» (die in einem Rechte oder Gesetze gegründete Befugniß)[1]

Ordet ble mest brukt som verbale tillegg: En by kunne innrette en bestemt Gerechtsame i form av en lisens, f.eks. for en bokhandler, hvor innehaveren mottok retten (Gerechtsamen) til en trykkpresse og kjøp av bøker. Det ble også brukt om skjenkebevillinger, vannrettigheter, veirettigheter, rettighetene til brygging, møller, brød og kjøttlagre.

En bedrift som driver med gruvedrift trenger en Berechtsame. Det mest benyttede begrepet idag er Bergwerkseigentum.

ReferanserRediger

LitteraturRediger