Genetisk feilslutning

Genetiske feilslutning [av lat. genesis - tilblivelse] er en fellesbetegnelse for logisk tankefeil som oppstår når man forsøker å vurderer en tro, en påstand eller en argumentasjon på grunnlag av dens opprinnelse, hvem eller hvor det stammer fra. Ad hominem-argumenter, argumentum ad logicam, den etymologiske feilslutning og appell til irrelevant autoritet er genetiske feilslutninger.