General Agreement on Trade in Services

General Agreement on Trade in Services (GATS) er en av traktatene som er inkludert i WTO. Vilkårene i traktaten ble formulert i uruguayrunden og var inkludert i Marrakesh-avtalen som ble signert den 15. april 1994. Traktaten trådte i kraft fra 1. januar 1995. Formålet med traktaten er å utvide det multilaterale handelssystemet til servicenæringen på samme måte som General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) hadde åpnet for økt internasjonal handel. Alle medlemmer i WTO har signert GATS. WTO prinsippet Most favoured nation (MFN) gjelder også for GATS. Medlemmer kan få midlertidige unntak fra prinsippet.

Eksterne lenkerRediger