Geek er slang for en person med sterk binding til et fagområde. Det finnes flere varianter, og det kan nevnes hippiegeeks, darkgeeks, highgeeks, gadgetgeek, kulturgeeks, og egogeeks. De siste blir ofte oppfattet som wannabees av teknologisk orienterte geeks, men blir også koblet til geeks som i utstrakt grad er involvert i publisering på nettet. Distinksjoner oppstår og forsvinner på bakgrunn av strømninger i kulturen.

Skribenter på nettsteder slik som Facebook blir ofte omtalt som egogeeks.

Slangordet keeg som har meningen kul, kommer av uttrykket geek. Nemlig geek baklengs (det motsatte av geek).

Historisk kommer ordet blant annet fra eldre engelsk dialekt "geek" eller "geck" (i betydningen en "tosk" eller "vanskapning") og det gammeltyske "geck". "Geck" er et vanlig begrep i moderne tysk og betyr bl.a. "tosk". I Østerrike-Ungarn på 1700-tallet var "Gecken" såkalte "vanskapninger" som ble vist frem på sirkus. I 1800-tallets Nord-Amerika henviste begrepet "geek" til en utøver i såkalte Freak show/freakshow (også kalt "side-shows").