Gebyrsentralen er ett av de offentlige registrene i Brønnøysundregistrene i Brønnøysund.

Gebyrsentralens oppgave er å registrere og fakturere bilag som grunnlag for regnskapsføring og innkreving av gebyrer til staten. Det dreier seg om gebyrer for tvangssalg, utleggsforretninger og andre tvangsforretninger som blir utført av lensmenn og byfogder. Mengden behandlede saker ved Gebyrsentralen gir grunnlagsmateriale for statistikk over utviklingen av tvangssalg, utleggsforretninger, m.m.

Driften av Jegerregisteret er lagt til Gebyrsentralen.

Eksterne lenker rediger