Gates of Fire

Gates of Fire er en roman fra 1998 skrevet av Steven Pressfield som gjenforteller slaget ved Thermopylene gjennom Xeones, en spartansk væpner og den eneste overlevende i slaget.

Ved Thermopylene satte de allierte greske nasjonene ut en liten styrke på mellom fire og syv tusen greske tunge infanterister mot den invaderende persiske hæren som Pressfield setter til to millioner. En styrke på tre hundre spartanere, krigere som var valgt ut både fordi de var dyktige, men også fordi de var fedre til mannlige barn som kunne føre deres slekt videre etter det som var et selvmordsoppdrag.

Thermopylene ble valgt for sin strategiske posisjon, et trangt pass som var avgrenset av en fjellvegg på den ene siden og en klippe ned til havet på den andre siden, for å begrense fordelen perserne hadde i sitt antall og for å gi de greske allierte nok tid til å gjøre klar en større hovedstyrke for å forsvare seg mot perserne.

Xeones blir kritisk såret i slaget, men den persiske kong Xerxes I beordrer sine leger om å gjøre alle forsøk på å holde den fangede væpneren i live.

Mye av fortellingen utforsker det spartanske samfunnet, agogen og heltedådene til flere dusin spartanere, inkludert deres kong Leonidas I, den olympiske mesteren Polynikes, en ung spartansk kriger som het Aleksandros og den spartanske offiseren Dienekes. Pressfield bruker detaljerte beskrivelser av den spartanske falanksen i slaget, i tillegg til den overlegne treningen og disiplinen til de spartanske krigerne.