Gassutveksling

hos levende organismer

Gassveksling er hos mennesker det å puste inn O2-gass (oksygen), og puste ut CO2-gass (karbondioksid). Andre dyr gjør det på andre måter enn å puste. For eksempel alger som tar luft ut av vannet, og fisken som gjør det gjennom gjellene.

Gassutveksling i en lunge

Årsaken til at det må skje gassutveksling er celleånding og fotosyntese. Gassutveksling betyr at oksygengass og karbondioksidgass går inn og ut av levende organismer. Ettersom alle levende organismer trenger energi for å utføre oppgaver, som bevegelse, stoffopptak og formering, skaffer de seg denne energien ved å forbrenne energirike organiske stoffer, som fett og karbohydrater, ved hjelp av oksygen.

Nedbrytinga som skjer i cellene blir kalt aerob celleånding: organiske stoffer (karbohydrater/fett) pluss oksygengass blir omdannet til karbondioksid, vann og energi (sukker/glukose). Denne gassutvekslingen skjer hos dyr, og hos grønne planter i mørke omgivelser. Hos grønne planter som står i lys, er fotosyntesen i gang samtidig med celleåndingen: det er det omvendte av den aerobe celleåndingen.

Gassutveksling skjer ved diffusjon, det vil se en spredning av molekyler på grunn av tilfeldige bevegelser fra et område med høy konsentrasjon, til et område med lavere konsentrasjon.

For at CO2 og O2 gass skal kunne diffundere gjennom en cellemembran, må den være fuktig. Gassmolekyler kommer da lettere gjennom, fordi de oppløser seg i fukten på membranen.

I forbindelse med gassutveksling gjennom overflaten speiler formen på organismen en viktig rolle. Flate eller trådformete dyr kan ha stor overflate i forhold til volumet, også når de har større volum.

Dyr rediger

Tøffeldyr har gassutveksling gjennom overflata.

Fisker har gjeller. Det er et respirasjonsorgan som har en overflate som er rundt ti ganger større enn resten av fisken.

Insekter har trakeer, et indre luftfullt rørsystem som forgrener seg gjennom hele kroppen, trakeene er veldig tynne og kan etter nyere forskning være over 9cm, det er hele 5 ganger størrelsen til en vanlig humle feks..[trenger referanse]

Gassveksling er en av livsfunksjonene.

Insekter rediger

Insekter, for eksempel sikader har ikke et indre skjellett, så gassutvekslingen foregår på tvers av luftrøret og tracheole(-rør i luftrøret). Luft kommer inn luftrøret gjennom spirakler, påfulgt av diffusjon inn i respiratoriske membraner.[1]

Referanser rediger

  1. ^ «Gas Exchange in Insects». Besøkt 19. mars 2013.