Et gasspjeld er spjeldet som sitter i luftinntaket til en bensinmotor og reguleres trinnløst med gasspedalen. På motorer med forgasser sitter gasspjeldet som regel rett bak forgasseren, og regulerer mengden bensin-luft-blanding som slipper inn. På injeksjonsmotorer er det bare luftstrømmen som reguleres av gasspjeldet, bensinen sprøytes inn i inntaksmanifolden rett etter.

Innsprøytning rediger

Gasspjeldet er plassert mellom luftinntaksfilteret og inntaksmanifolden. Gasspedalen er koblet til gasspjeldet via en wire eller kabel. Når du slipper gasspedalen, lukker du spjeldet, hvilket skaper et vakuum i inntaksmanifolden. Det blir så mindre oksygen i forbrenningskammeret, og mindre drivstoff blir forbrent. Lambdasonden vil oppdage at oksygennivået i avgassen er lav, og motorstyringsenheten (ECU-en) vil så redusere mengden drivstoff som blir sprøytet inn.

De fleste systemer har et potensiometer tilkoblet spjeldet som fungerer som en posisjonssensor. Motorstyringsenheten kan så justere drivstoffmengden med en gang du rører gasspedalen. En slik korrigering basert på viten om en endring før endringen er målbar, er et kybernetisk prinsipp som kalles foroverkobling. Det er lurt, men ikke nødvendig.

Forgasser rediger

Spjeldet i forgasseren på eldre motorer blir gjerne også kalt gasspjeld. Man kan tenke seg at dette systemet er ganske likt ovennevnte, men her justerer spjeldet mengden gass, bestående av luft og bensindamp, som slippes inn i manifolden.

Autoritetsdata