Gassasundet er et sund mellom Bømlo og Spyssøya i Bømlo kommune. Spissøybrua går over sundet. Sundet går mellom Bømlafjorden i sør og Sagvågsfjorden i nord. Dybden varierer mellom 3-4 meter og 10-15 meter.

På Bømlo-siden av sundet har fylkesvei 542 en forgrening ut til Trekantsambandet. Stedet er derfor et viktig transportknutepunkt på Bømlo. Her møtes alle busslinjene mellom Moster, Svortland og Føyno/ Stord. Krysset har derfor et busstopp med parkeringsplass, dette har også betegnelsen Gassasundet.


Autoritetsdata