Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine er navnet på den østligste administrative regionen, eller fylket, i provinsen Québec i Canada. Regionen er satt sammen av Gaspé-halvøya og øygruppa Îles de la Madeleine. Regionen består av 53 kommuner, samlet i fem såkalte MRC, eller regionale kommuner.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine markert med rødt

GeografiRediger

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ble opprettet 22. desember 1987, og består av to ulike geografiske enheter. Gaspéhalvøya, som på fransk ofte også kalles Gaspésie, og øygruppa Îles de la Madeleine (Engelsk: Magdalen Islands). Gaspésie utgjør 20 223 km², noe mindre enn Nord-Trøndelag, mens Madeleine-øyene utgjør 202 km², litt under halvparten av Oslos areal. Det meste av halvøya utgjøres av kupert ås- og fjellandskap, og 80% er skogkledd, for det meste med barskog. Langs kysten og i elvedalene drives det en del jordbruk, og befolkningen bor nesten i sin helhet i små lokalsamfunn langs kysten. Noen steder finnes det også gruvedrift. Næringsveiene er preget av fiske, skogbruk og reiseliv.

Den etniske og språklige sammensetningen er dominert av franskspråklige. I Gaspésie regner de fleste seg som québecois, men noen regner seg også som tilhørende den franskspråklige etniske gruppa acadiens, akadierne. Mindre grupper av engelskspråklige holder til i lokalsamfunn på sørkysten av Gaspé-halvøya og på Madeleine-øyene. På Gaspé-halvøya holder også micmacfolket til, den opprinnelige urbefolkninga, i to reservater og et lokalsamfunn. På grunn av svakt næringsgrunnlag går befolkningen gradvis tilbake, noen som skyldes sterk avhengighet av primærnæringene og store sesongvariasjoner i behovet for arbeidskraft.

BefolkningRediger

  • Folketall: 96 924 (2001)
  • Areal: 20 272 km²
  • Befolkningstetthet: 4,8 hab./km²
  • Fødselshyppighet: 6,6 ‰ (2004)
  • Dødelighet i befolkninga: 8,8 ‰ (2003)

Kilde: Institut de la statistique du Québec

Språk i hjemmet

  • Fransk, 89,7 %
  • Engelsk, 9,2 %
  • Fransk og engelsk, 0,7 %
  • Andre, 0,4 %


Eksterne lenkerRediger