Gamlegrendåsen

boligområde i Kongsberg

Gamlegrendåsen, ofte kalt for Åsen, er et boligområde på den sørøstlige siden av Kongsberg med om lag 1 300 husstander fordelt på rekkehus, leiligheter, tette eneboliger og eneboliger[1], og er dermed det største boligområdet i Kongsberg.[2] Arbeidet med å gjøre om Gamlegrendåsen til boligområde startet i 1977[1].

Ruudhytta som Birger Ruud og brødrene benyttet
Steingjerde på Gamlegrendåsen

Området ved enden av Gamlebrua over Lågen ble kalt Gamlegrenda. Da var det naturlig at åsen bak fikk navnet Gamlegrendåsen.[3] På Gamlegrendåsen lå det i sin tid 103 løkker på det meste, men området ble også brukt til beiter for dyr[3]. På en av disse løkkene lå Ruudhytta, som var en liten stue som faren til Birger, Asbjørn og Sigmund Ruud hadde kjøpt. Her opprettet guttene et treningssenter som skulle vise seg å bli svært viktig for at Kongsberg skulle bli et sentrum for hoppsporten i mellomkrigsårene.[4] Det finnes fortsatt mange fegater, rydningsrøyser og steingjerder i området. I boligfeltet er flere fegater beholdt som gangveier.[5]

Gamlegrendåsen er fordelt på 5 grunnkretser i delområdet Kongsberg syd-østre.

I tillegg til Gamlegrendåsen skole finnes det 5 private og offentlige barnehager, to dagligvarebutikker, tre kunstgress-fotballbaner samt et lysløypenett i den nærliggende skogen.

Gamlegrendåsen blir i mange tilfeller feilstavet som Gamlegrendsåsen, både i dagligtale og skriftlig.

Gamlegrendåsen nord

rediger

9. september 2009 vedtok kommunestyret i Kongsberg at Gamlegrendåsen skulle utvides med et 350 dekar stort område på nordsiden av den eksisterende bebyggelsen.[6] Området er høsten 2010 under bygging og skal få navnet Gamlegrendåsen nord og Gamlegrendåsen terrasse[1].

Gamlegrendåsen syd

rediger

17. oktober 2012 vedtok kommunestyret i Kongsberg å etablere et nytt boligfelt rett syd for den eksisterende bebyggelsen[7]. Området har fått navnet Lafteråsen, og de første boligene sto ferdige tidlig i 2015.

Se også

rediger

Referanser

rediger

Eksterne lenker

rediger