«»Gamle Grorud» (Nedre Grorud) har sitt sentrum omkring Grorud jernbanestasjon, og grenser dermed like til nabobydelen Alna. Her finner man Hølaløkka, et opparbeidet speilvann-anlegg der Alna-elva, som renner fra Øvre Grorud, brer seg ut til et lite basseng like nord for Østre Aker vei.

Området defineres av de nedre områdene av den gamle prestegården (Nedre Grorud gård) og Vestby og Bekkensten gårder. Grorudveien slynger seg gjennom nabolaget - og er en hovedferdselsåre gjennom strøket. I nabolaget er flere verneverdige villaer og blåplakketter fra Oslos bys vel, som forteller om historien til personer som har satt merker etter seg gjennom tidene - nasjonalt og internasjonalt, som Trygve Lie og Johan Falkberget.

Det finnes også andre markante personligheter fra bydelen, som Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen,

Flere andre forfattere definerer seg også til «Gamle Grorud» selv om deler av distriktet ligger i nabobydelene Stovner og Alna. Per nåværende bestemmelser skjærer byselsgrensene gjennom deleer av Alna (som burde blitt overført til Grorud/Gamle Grorud (nedre Grorud)) bare ved noen kommunale tastetrykk.

(Artikkelen vil utvides og renskrives.)