Gallarus oratorium

Gallarus oratorium (irsk: Séipéilín Ghallarais) antas å være en tidlig kristen kirke, og ligger i Baile and FheirtéaraighDinglehalvøya i Kerry i Irland. Den er antatt å være fra tidlig kristen tid, bygget mellom 500-tallet og 800-tallet. Det at vinduet i øst har en avrundet topp laget av to tilhugde stener kan imidlertid tyde på at bygget ikke ble oppført før 1100-tallet.

Gallarus Oratory

Ifølge lokal tradisjon blir sjelen renset for synd dersom man klatrer ut gjennom vinduet i oratoriumet. Dette er imidlertid ikke verifiserbart, ettersom det er fysisk umulig både å måle sjelens syndfrihet og å klatre ut gjennom vinduet som er 18 cm bredt og 12 cm høyt.

Gallarus oratorium er kjent for å være formet som et båthvelv. Det er bygget uten mørtel, og ved en spesiell teknikk for hver enkelt stein skrår svakt utover, slik at steinene ligger høyere på innsiden enn på utsiden. Dette gjør at regnvann ikke siver inn trass i mangelen på mørtel, og har bidratt til at bygget er såpass godt bevart som det er.