Gafling er en spredningsmetode som brukes i idretten orientering for å unngå at løperne følger etter hverandre uten selv å orientere (populært kalt «å henge» eller «liming»). Metoden benyttes i stor grad i konkurranser med felles- eller jaktstart, men forekommer også på lengre distanser, som langdistanse. Metoden går ut på at strekkene løypa består av (strekningen mellom to poster) løpes i forskjellig rekkefølge for forskjellige løpere. Med utgangspunkt i en fellespost, eller node N, skal løper A først til post A (ev. variant A ved flere poster), mens løper B har post B. Senere i løpet returnerer løperne til noden N, og løper da motsatte poster (Løper A har gafling B, løper B gafling A). I individuelle konkurranser vil løperne ha løpt de samme strekkene totalt ved fullført løype. I stafetter vil lagene samlet ha løpt alle de samme strekkene totalt, men ikke nødvendigvis løperne på hver respektive etappe. Det finnes flere forskjellige gaflingsvarianter. De mest populære i individuelle konkurranser er sommerfuglgafling og phi-/diamantgafling.