GPRS-posisjonering (General Packet Radio Service) fungerer ved at man utfører en såkalt «triangulær-posisjonering» av en mobiltelefon. Dette innebærer at man kontakter mobiloperatøren og måler hvor nær mobiltelefonen befinner seg opptil tre mobilmaster. Basert på hvor god dekning mobiltelefonen har i forhold til hver enkelt mobilmast, så beregnes mobiltelefonens lengde- og breddegrad. Disse kan deretter brukes til å fastslå mobiltelefonens plassering på et kart. I tettbygde strøk vil en slik lokalisering normalt sett gi en nøyaktighet på et par hundre meter. I landlige omgivelser kan den reelle posisjonen avvike med et par kilometer.

GPRS-posisjonering er kun mulig å foreta på mobiltelefoner som er skrudd på og tilkoblet minst én mobilmast. Per dags dato er det kun Telenor og Netcom (og virtuelle mobiloperatører i deres nett) som støtter GPRS-posisjonering.

Anvendelsesområder rediger

GPRS-posisjonering benyttes blant annet av politiet, militæret og av Røde Kors i søkeoperasjoner. GPRS-posisjonering benyttes også av foreldre med barn med funksjonshemning, demente og personer i kriminalomsorgen.