Furuset aktivitetspark

Furuset aktivitetspark er en park på Furuset i Oslo, åpnet i 2008 som en del av Groruddalssatsingen.

Den østre delen av parken med sandvolleyballbane. Furuset Forum i bakgrunnen
Den sørvestlige delen av parken med fotballbane

Beliggenhet og utformingRediger

Parken ligger 100–200 meter sørvest for Furuset senter og Trygve Lies plass og avgrenses av Trimmen i nord, Jerikoveien i vest, Furusetveien i sørvest og Furustien og flerbrukshallen Furuset Forum i øst. Turvei D9, som går på tvers av Groruddalen fra Huken pukkverk i nord til Østmarka ved Øvre Furuset i sør, går gjennom parken.

Parken er 25,4 dekar stor, grunnen er eiet av kommunen og den er regulert til friområde. I parken finnes klatrenett, karuseller, styrkeapparater, fotballbane på 40x60 meter med kunstgress, sandvolleyballbane, en rund labyrint laget av rullesteiner, løpebane med grus, lekeplass og utekunstisbane med utleie av skøyter om vinteren. Flere av elementene er sirkel- eller ellipseformet og gir et inntrykk av innsjøer eller kratere. Trærne i ytterkant av området er beholdt.[1] Det har vært en hovedhensikt å tilrettelegge for uorganiserte aktiviteter for barnefamilier.

Parken er en av arenaene for Furusetfestivalen.[2]

FinansieringRediger

Parken ble åpnet i november 2008 og har kostet 5,7 mill. kr og er finansiert gjennom Groruddalssatsingen, ved at Miljøverndepartementet har bidratt med 2 mill. kroner, mens det øvrige er dekket spillemidler og midler Oslo kommune.[3] Byggherre har vært Oslo kommune.

Historie – Sletta, Trimmen og sentergataRediger

Før parken ble navnsatt, ble området kalt «Trimmen» og «Sletta». Området var dominert av en stor ballslette, og var omgitt av et belte av bjørk og furu i ytterkantene Trimmen ble mye brukt til uorganisert fotball. Furuset Idrettsforening, som ble stiftet i 1914, hadde Sletta som hovedanlegg frem til Furuset stadion ble bygget.

I 1996 vedtok bystyret å bygge en sentergate over det som nå er parken, for å bedre tilgjengelighet til Furuset senter. Aksjonsgruppa mot ny sentergate og Groruddalem Miljøforum hadde flere aksjoner mot planene og saken om «sentergata» fikk stor oppmerksomhet. De to fremla en alternativ plan for trafikkavvikling, som ble vedtatt i bystyret i 2002. En gruppe av foreninger i nærmiljøet bidro i Idrettsetatens utforming av parken.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ Grøntregistreringer. Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, 2009. Kart Alna, 14.5.2009 og bydel 12, areal 121000 (ikke lenger tilgjengelig på internett) og Park & anlegg
  2. ^ Furusetfestivalen (besøkt 20. mars 2015)
  3. ^ Heidi Sørensen åpnet Furuset Aktivitetspark. Regjeringen.no, Miljøverndepartementet, 19. november 2008 (besøkt 20. mars 2015)
  4. ^ Park & anlegg og Sentergata er og forblir død. Groruddalen.no, 5. mars 2011 (ikke lenger tilgjengelig på internett)

LitteraturRediger

  • «Ny aktivitetspark på Furuset». Park & anlegg, 10/2008, side 30–33

Eksterne lenkerRediger