Funksjonsanalyse

Funksjonsanalyse er en mentaltest for hunder. Den ble opprinnelig laget med tanke på å kartlegge egenskapene i brukshunder. Norsk Kennel Klub (NKK) administrerer denne testen, lager regelverk, og utdanner dommere og figuranter.[1] Testen kan brukes til å forstå hvordan ens egen hund faktisk fungerer, men er først og fremst et avlsverktøy for oppdrettere og raseklubber. Noen raseklubber har i sine avlskriterier et krav om at hundene som skal brukes i avl skal ha kjent mentalstatus. Det gjelder blant andre Norsk Rottweilerklubb.[2] Kjent mentalstatus vil si at hunden har gjennomført hele prøven. Den enkelte hund sammenlignes med avlsmålet til oppdretter eller raseklubb. På den måten kan man se hvor langt man er kommet i retning av å nå sitt avlsmål.

Det er mulig for en hund å stryke på denne testen. Det vil si at hunden på en eller flere av egenskapene får en score som ikke er ønskelig. I noen tilfeller vil dommeren også stanse videre deltagelse på testen hvis hunden viser tydelige tegn på å ha blitt mentalt overbelastet underveis. Dette skjer sjeldent, men gjøres for å beskytte svake individer mot unødvendige belastninger.

Selve testen består av 12 ulike øvelser:

 1. Hilsing og kontakt med tilskuere og testleder
 2. Fører leker med hunden
 3. Jakt på bevegelig bytte
 4. Forkledd person som løper bort i zikzak (storharen)
 5. Fører løper bort og gjemmer seg, hunden slippes for å finne han
 6. Samme som 5, med oppdukkende figur
 7. Oppdukkende kjeldress
 8. Skrammel
 9. Truende spøkelse nærmer seg (trollgubben)
 10. Kjelke som nærmer seg
 11. 2 spøkelser nærmer seg
 12. Lek under skuddløsning

Gjennom disse øvelsene forsøker funksjonsanalysen å kartlegge 16 egenskaper:

 1. Tilgjengelighet
 2. Lekelyst (jaktkamp)
 3. Sosial kamp
 4. Sosial dominans
 5. Jaktlyst
 6. Byttegripende
 7. Forsvarslyst
 8. Funksjonsutvikling
 9. Terskelverdi
 10. Avreagering
 11. Konsentrasjon
 12. Koordinering
 13. Temperament
 14. Mot
 15. Skarphet
 16. Skuddfasthet

Alle egenskapene fra 11 til 17 beskriver hundens nervekonstitusjon.

Egenskapene grupperes sammen i 4 funksjonskretser:

 1. Flokkfunksjon
 2. Jaktfunksjon
 3. Forsvarsfunksjon

Funksjonskretsene kan også fremstilles i et radardiagram.

Til sist vil resultatene sammenfattes i 2 grupper:

 1. Driftsnivå
 2. Nervekonstitusjon


ReferanserRediger