Fullturbin

En fullturbin kjennetegnes ved at hele vannveien er fylt med vann. Flere turbintyper kan være aktuelle, og valget av turbin avgjøres blant annet av fallhøyde og vannmengde;

  • Francisturbinen brukes ofte ved lave og middels fallhøyder, dvs. fra 30–50 til 600–650 meter. Francisturbinen har skovler på samme måte som peltonturbinen, men i francisturbinen går alt vannet samlet inn på skovlene og ikke via strålerør.
  • Kaplanturbinen blir ofte brukt ved fallhøyder opp til 30 meter, og ved store vannmengder som i elvekraftverk. Kaplanturbinen har ikke skovler, men en «propell» som blir drevet rundt av vannføringen.