Frisland

fantomøy i Nord-Atlanteren
For landskapet i Nederland og Tyskland se Friesland

Frisland var en fantomøy i havområdet sør for Island som oppsto på kart på midten av 1500-tallet. Det originale kartet var basert på detaljerte reiseskildringer i et arbeid De I Commentarii del Viaggio som beretter om de to brødrene Nicolo and Antonio Zenos reiser i Nord-Atlanteren. Øya ble inkludert i mange kart i det neste århundret. Men til slutt ble det altså avslørt at øya ikke hadde rot i virkeligheten.

Det originale Zenokartet med Frisland nede til venstre
Detaljkart fra Mercators kart over Arktis fra 1623

Kilder rediger