Frikirkens Israels- og Ytremisjon

utadrettet misjonsvirksomhet

Frikirkens Israels- og Ytremisjon er Frikirkens utadrettete misjonsvirksomhet i en rekke land.

Historie rediger

Frikirken har siden opprettelsen i 1877 vært engasjert i misjonsvirksomhet utenfor Norge. De første frikirkefolkene støttet utsendinger til blant annet Kina og Island. Fra 1916 har Frikirken hatt egne utsendinger gjennom det som fra begynnelsen het «Frikirkens Chinamisjon». Som navnet henviser til sto Kina i et særlig fokus fra begynnelsen av. Fra 1918 til 1949 hadde Frikirken et aktivt arbeid i Ankang-distriktet i provinsen Shaanxi.

I 1949 ble alle vestlige misjonærer utvist fra Kina. Frikirken startet da arbeid i Japan fra 1950. I et samarbeid med Det norske misjonsselskap ble søsterkirken Kinki-kirken opprettet i 1961.

Taiwan begynte Frikirken misjon i 1953. I 1973 ble en søsterkirke etablert også der. Fra starten av hadde virksomheten på Taiwan en tydelig diakonal profil. Arbeidet blant eldre i innlandsbyen Dongshi har fått nasjonal oppmerksomhet og utmerkelse. Fra 2002 har det ikke vært utsendinger fra Frikirken til søsterkirken, men de to kirkene samarbeider.

Fra 1973 har Frikirken støttet virksomhet i Israel gjennom en egen organisasjon kalt Frikirkens Israelsmisjon. Den ble dannet i 1910, med formål å nå norske jøder med evangeliet. Virksomheten blant jøder skjer i et samarbeid med Den norske Israelsmisjon.

Fra 1974 til 2007 hadde Frikirken utsendinger i Etiopia i samarbeid med den etiopiske Mekane Yesus-kirken.

Fra 1988 til 1998 hadde Frikirken utsendinger på Island. De var med på oppstart av Íslenska Kristskirkjan i 1997.

I 1989 startet man i Mali, også her i et samarbeid med Det norske misjonsselskap. Det er folkegruppen fulani som er fokusert der.

Fra 2000 til 2009 var Frikirken involvert i freds- og forsoningsarbeid i Burundi i samarbeid med African Enterprise.

I 2003 inngikk Frikirken en samarbeidsavtale med Det palestinske Bibelselskapet og har hatt utsendinger i Jerusalem siden da.

Frikirkens Israels- og Ytremisjon fikk sitt nåværende navn i 2003, ved sammenslåing av Frikirkens Israelsmisjon og Frikirkens Ytremisjon.

Fra 2011 er Frikirkens Israels- og Ytremisjon en integrert del av Frikirketorget, Frikirkens fellesarbeid.

Virksomhetsprofil rediger

Frikirkens misjonsvirksomhet har som mål å nå folkeslag som i liten grad har møtt den kristne kirkens budskap («de minst evangeliserte folkeslag»). Hovedstrategien er å arbeide gjennom utsendinger som bor lenge på arbeidsstedet eller feltet. Disse utsendingene arbeider i nettverk med andre organisasjoner og kirker.

I 2010 har Frikirken utsendinger til Japan, Mali og De palestinske områdene. Kirken støtter arbeid i Israel, Kina og Etiopia. Kirkesamfunnet støtter også medlemmer som er i tjeneste for andre organisasjoner.

Flere kjente misjonsprofiler har arbeidet i Frikirkens misjonsarbeid, deriblant Judith og Sigurd Aske, Kari og Johan Tidemann Johansen og Torveig og Per Kivle.

Eksterne lenker rediger