Frigård var historisk i Sønderjylland en privilegert setegård, som eieren hadde fått i len av kongen med bl.a. skattefrihet og jaktrettigheter. Sønderjylland stod i en særstilling i Danmark gjennom at det meste av jorden ikke var eid av den egentlige adelen, og at frigårdene og frimannsslektene inntok en fremtredende stilling mellom bondestanden og den egentlige adelen, som en del av den lokale eliten på linje med embedsmenn og prester.[1] Privilegiene som frimannsslektene hadde lignet svært mye på adelsprivilegier, og denne gruppen fantes bare i Sønderjylland.

ReferanserRediger