Frelserens evangelium

«Frelserens evangelium» er et apokryft evangelium som bare er kjent gjennom et fragment som ble ervervet av Ägyptisches Museum Berlin og først ble offentliggjort i 1999.[1]

Kristi himmelfart. Giottos freske fra Capella degli Scrovegni. Frelserens evangelium forteller om en lignende åpenbaringsscene i tiden etter det siste måltidet og før korsfestelsen: disiplene får en visjon av Jesus som sitter på en himmelsk trone

Manuskriptet ble innkjøpt av museet i 1967, men ble ikke behandlet av konservatorer før i 1991. Manuskriptet er brannskadet, og er antagelig fra 500-tallet. Selve teksten er imidlertid eldre, og man har anslått en datering mellom år 150 og 200. Teksten er bare kjent i utdrag, og den første kjente siden er paginert som 97. Manuskriptet har imidlertid sannsynligvis bestått av flere tekster, og det er ikke mulig å si hvor langt evangeliet opprinnelig har vært.[2]

Teksten i fragmentet inneholder en avskjedstale av Jesus, lagt til tiden mellom avskjedsmåltidet skjærtorsdag og korsfestelsen. Disiplene får deretter en visjon av Jesus på en himmelsk trone. Her i himmelen ber Jesus om å få slippe døden på korset. Det påfallende med manuskriptet er at Jesus begrunner dette med at han vil at det jødiske folket skal slippe skyld og dom. Fragmentet avsluttes med en rekke «Jeg er..»-utsagn av Jesus til disiplene, og en trøste-tale rettet mot korset.

En oversettelse av Einar Thomassen ble utgitt i samlingen Apokryfe evangelier i serien Verdens Hellige Skrifter i 2001. Denne oversettelsen bygger på professor Stephen Emmels korrigerte forståelse av teksten, som i 2001 ennå var upublisert, men som ble utgitt året etter.[3]

Referanser rediger

  1. ^ Charles W. Hedrick and Paul A. Mirecki, 1999. Gospel of the Savior: A New Ancient Gospel (Santa Rosa, California: Polebridge Press) ISBN 0-944344-68-2
  2. ^ fremstillingen er basert på Halvor Moxnes' innledning til Apokryfe evangelier, 2001
  3. ^ Stephen Emmel, 2002. "The Recently Published Gospel of the Savior (unbekanntes Berliner Evangelium): Righting the Order of Pages and Events, " I: Harvard Theological Review 95 pp 45-72 (abstract)

Eksterne lenker rediger