Fredslinje

Fredslinjene (Peace lines) er en rekke fysiske sperringer mellom protestantiske og katolske områder i Belfast, Derry og enkelte andre steder i Nord-Irland. Formålet med sperringene er å minske sekterisk vold i disse områdene ved å ha en mulighet for å holde gruppene atskilt.

Fredslinje
Belfast peaceline Bombay Street.jpg
 

Sperringene varierer i lengde fra noen hundre meter til mer en 5 kilometer. De består av jern- eller stålplater eller mur som er opptil 7,5 meter høy, og nettinggjerde på toppen av dette. Det er en rekke porter som er bevoktet av politiet, slik at man på dagtid kan bevege seg mellom områdene. På natten eller dersom det bryter ut opptøyer eller annen uro blir portene stengt.

Det første fredslinjene ble reist i begynnelsen av 1970-årene. Det var først noen få, men i begynnelsen av 1990-årene hadde man kommet opp i atten sperringer, og pr. 2006 er det 40 sperringer med total lengde på nesten 21 kilometer.

Ettersom konflikten i Nord-Irland har blitt mindre intensiv har fredslinjene blitt et turistmål, og i Belfast er det mange drosjer som har faste ruter til fredslinjer, veggmalerier og kjente steder knyttet til konflikten.