Fredrik Melander

Fredrik Melander er en fiktiv figur i romanserien om Martin Beck. Melander er først og fremst kjent for sin ekstremt gode hukommelse og sin konstante pipe-patting.

Melander er ikke med i TV-/filmserien som startet i 1997 og har kun én gang blitt fortolket på film, av Håkan Serner i Mannen på taket.