Freden i Frederiksborg

Freden i Frederiksborg ble undertegnet på det danske slottet Fredriksborg den 3. juli 1720 og avsluttet den store nordiske krig hva angår Sverige og Danmark.

Riddersalen på Frederiksborg slott

Ved fredsavtalen forpliktet Sverige seg til å godta å betale toll i Øresund og Beltene, betale en stor pengesum til Danmark-Norge, bryte alliansen med hertugen av Holstein samt å ikke motsette seg en dansk okkupasjon av Slesvig. Fredsavtalen hadde allerede blitt undertegnet av Sverige den 3. juni samme år i Stockholm og ble da benevnt som den tredje freden i Stockholm.