Freden i Füssen

Freden i Füssen eller Füssen-traktaten (tysk: Frieden von Füssen) var en fredsavtale som ble signert i Füssen i Bayern mellom Kurfyrstedømmet Bayern og Habsburgske Østerrike. Avtalen ble signert den 22. april 1745 hvorpå Bayern gav seg i den østerrikske arvefølgekrigen, hvor de hadde vært i en allianse med Frankrike.

BakgrunnRediger

Etter erobringen av Praha av bayerske og franske tropper den 26. november 1741, erklærte kurfyrste Karl Albert av Bayern seg konge av Böhmen. Karl Albert ble valgt til keiser Karl VII av Det tysk-romerske rike den 24. januar 1742 og ble kronet den 12. februar samme år.

Samme dag som kroningen i Frankfurt am Main okkuperte østerrikske tropper Bayern mens ungarske husarer plyndret München. Med fransk støtte kjempet Bayern mot Østerrike i tre år, men klarte til slutt ikke å drive østerrikerne ut. Da Karl VII døde i München den 20. januar 1745 signerte Maximilian III Josef av Bayern, som var hans etterfølger som kurfyrste av Bayern, en foreløpig fredsavtale med Østerrike. Men et mektig krigsparti ledet av Ignaz von Törring og støttet av Frankrike ønsket han å holde frem med krigen. Etter et avgjørende nederlag i slaget ved Pfaffenhofen den 15. april, valgte Maximilian Josef å signere en ny avtale.

FredsavtalenRediger

Den formelle fredsavtalen som ble signert i Füssen bestod av sytten punkter, to delpunkter og en hemmelig klausul. Maximilian gjorde slutt både på farens krav på Böhmen og keiserkronen, og anerkjente den pragmatiske sanksjonen. Østerrike gjorde ikke krav på reparasjoner og anerkjente valget av Karl VII som tysk-romersk keiser. Maximilian III lovet å støtte keiserkandidaturet til Frans I, som var ektemannen til Maria Teresia av Østerrike. Han måtte også sørge for å påvirke de stemmeberettigede under valget. Avtalen ble signert av Joseph Fürst zu Fürstenberg for Bayern og Rudolf Graf von Colloredo for Østerrike.

LitteraturRediger

  • Pleticha, Heinrich (red.) (1993): Deutsche Geschichte – Aufklärung und Ende des Deutschen Reiches, bind 8, Bertelsmann, Gütersloh; ISBN 3570037622.