Frazione er i Italia betegnelsen på et administrativt og geografisk nivå under kommunen (il comune). Etter en lovendring i 2000 er det opp til kommunen å opprette frazioni eller avvikle tidligere frazioni. Noen kommuner har ikke frazioni – andre har flere titalls.

Normalt vil den største byen i kommunen være administrasjonssentrum (capoluogo), mens landsbyer omkring er egne frazioni. Landsbyer og steder som ikke er egne frazioni omtales gjerne som località.

AdministrasjonRediger

Fram til 2000 kunne en frazione ha en underborgermester (prosindaco), utnevnt av kommunens borgermester (sindaco). I dag delegerer borgermesteren oppgaver på frazione-nivå til en kommunal tjenestemann. En frazione kan også ha egne ansatte. En frazione har kun rådgivende funksjon overfor borgermesteren eller kommunestyret (il consiglio).