Frauenstift Geseke

Frauenstift Geseke eller Damenstift in Geseke var et kirkestift for kvinner som ble grunnlagt av en saksisk greve i Geseke i år 946. Hovedoppgaven bestod i å utøve kirkelige plikter, og i det lang løp bestod dets oppgave å forsørge ugifte, adelige kvinner. Stiftet ble oppløst i 1823.

Stiftskirken til Frauenstift Geseke

Klosterkirken ble da omdannet til sognekirke i Geseke og er underlagt pastoralforbundet Geseke-Stadt til Dekanatet Lippstadt-Rüthen i Paderborn erkebispedømme.