Fransk konjunktiv

modusert konjunktiv på fransk

Fransk konjunktiv omhandler forekomsten av moduset konjunktiv (fr. subjonctif) i det franske språket.

GenereltRediger

Konjunktiv er enkelt sagt en annerledes måte å bøye verbet på enn den «vanlige måten» (indikativ).

Norsk Jeg går. Hun kommer Jeg går før hun kommer
Fransk Je pars. Elle vient Je pars avant qu'elle vienne

På norsk heter det «kommer» i begge setningene. I fransk forandres «vient» til «vienne», i dette tilfellet fordi det alltid skal være konjunktiv etter «avant que».


Det finnes fire typer konjunktiv på fransk:

 • Presens
 • Sammensatt fortid/Perfektum
 • Imperfektum
 • Pluskvamperfektum

De to sistnevnte er sterkt stilistisk markerte, og forekommer stort sett i byråkratiske brev, høytidelig språk, svært formelle samtaler o.l. Derfor brukes det i hovedsak bare to konjunktivformer i dagligdags fransk, nemlig presens og fortid.


I motsetning til noen andre romanske språk (som portugisisk) har ikke fransk noen egen verbform for konjunktiv framtid (futurum). På fransk bruker man konjunktiv presens om man snakker om framtida i konjunktiv. I tabellen nedenfor utløses konjunktiv av «vouloir que» («å ville at»), og verbet «faire» («å gjøre») viser hvordan konjunktivformen ser ut.

Nåtid indikativ (presens) Nåtid konjunktiv (presens) Framtid konjunktiv (futurum)
Norsk Du tar oppvasken nå. Jeg vil at du tar oppvasken nå. Jeg vil at du skal ta oppvasken i morgen.
Fransk Tu fais la vaisselle maintenant. Je veux que tu fasses la vaisselle maintenant. Je veux que tu fasses la vaisselle demain.


BrukRediger

Konjunktiv brukes i all hovedsak i leddsetninger og i optativiske setninger.

Optativiske setningerRediger

Moduset optativ var før et eget modus som uttrykte ønsker, men har smeltet sammen med konjunktiv og har derfor de samme formene.

Disse setningene innledes ofte med «que» («at») på fransk. På norsk kan man ofte bruke enten «måtte» om det er et ønske, eller skrive om til en ordre.

Qu'il vienne! - Ønske: Måtte han komme! (Ordre: La ham komme!)

Que personne ne sorte! - La ingen gå ut!

Qu'on me laisse en paix! - La meg være i fred!


Det finnes dog også hovedsetninger som ikke starter på «que». Dette gjelder i all hovedsak faste uttrykk. I eksemplene nedenfor[1][2] ser man at også norsk i noen grad bruker konjunktiv her.

Vive le roi! - Leve kongen!

Dieu soit loué! - Gud skje lov!

Soit! - La gå! / Ja vel!

Puissiez-vous réussir! - Måtte dere lykkes!

I indikativ ville dette ha vært «le roi vit» («kongen lever») og «dieu est loué» («gud er lovet»). «Soit» er 3. person konjunktiv av verbet «être» («å være»), og når «soit» brukes alene, får den betydningen «la gå!». Den siste setningen ville i indikativ ha vært «Vous pouvez réussir» («dere kan lykkes»).

LeddsetningerRediger

Etter blant annet følgende leddsetningsinnledere brukes konjunktiv:

 • attendre que (å vente at)
 • avant que (før)
 • bien que (selv om, til tross for)
 • décider que (å bestemme at)
 • être possible que (å være mulig at)
 • exiger que (å kreve at)
 • falloir que (å være nødvendig at)
 • le fait que (det at/det faktum at)
 • préférer que (å foretrekke at)
 • souhaiter que (å ønske at)
 • vouloir que (å ville at)


For eksempel:

Attendre que J'attends que tu le fasses Konj. presens Jeg (for)venter at du gjør det
Avant que Tu étais parti avant qu'il fût arrivé

Tu étais parti avant qu'il soit arrivé

Konj. pluskvamperfektum (høytidelig)

Konj. perfektum (hverdagslig)

Du var dratt før han hadde kommet
Exiger que J'exigeais qu'elle vînt le lendemain

J'exigeais qu'elle vienne le lendemain

Konj. imperfektum (høytidelig)

Konj. presens (hverdagslig)

Jeg krevde at hun kom dagen etter


RelativsetningerRediger

I restriktive relativsetninger kan man finne konjunktiv som her uttrykker en usikkerhet om hvorvidt det finnes eller ikke.

 • Je cherche un guide qui sait parler japonais. - /ʒə.ʃɛr.ʃ‿œ̃.gid.ki.sɛ.par.le.ja.po.nɛ/ - Jeg søker en guide som kan å snakke japansk ([og jeg er sikker på at det finnes en/at det er en her])
 • Je cherche un guide qui sache parler japonais. - /ʒə.ʃɛr.ʃ‿œ̃.gid.ki.saʃ.par.le.ja.po.nɛ/ - Jeg søker en guide som kan å snakke japansk ([men jeg vet ikke om det finnes en/om det er en her])
 • J'ai besoin d'une maison qui a un grand jardin. - /ʒɛ.bə.zwɛ̃.dyn.mɛ.zõ.ki.a.œ̃.grã.ʒar.dɛ̃/ - Jeg har behov for et hus som har en stor hage ([og jeg er sikker på at det finnes et])
 • J'ai besoin d'une maison qui ait un grand jardin. - /ʒɛ.bə.zwɛ̃.dyn.mɛ.zõ.ki.ɛ.tœ̃.grã.ʒar.dɛ̃/ - Jeg har behov for et hus som har en stor hage ([men jeg vet ikke om det finnes et])

Bøyingsmønstre og forekomstRediger

PresensRediger

Personbøying
1.konjugasjon 2.konjugasjon 3.konjugasjon
Parler (å snakke) rôtir (å steke) vendre (å selge)
Person Stamme Stamme Stamme
Je parl- -e rôt- -isse vend- -e
Tu -es -isses -es
Il/Elle/On -e -isse -e
Nous -ions -issions -ions
Vous -iez -issiez -iez
Ils/Elles -ent -issent -ent

Sammensatt fortid/PerfektumRediger

Denne formen dannes ved å sette sette hovedverbets hjelpeverb i konjunktiv og sette hovedverbet i perfektum partisipp. Alle verbene i tabellen nedenfor tar avoir (å ha) som hjelpeverb, men noen verb tar også être (å være).

Personbøying
1.konjugasjon 2.konjugasjon 3.konjugasjon
Parler (å snakke) rôtir (å steke) vendre (å selge)
Je aie parlé aie rôti aie vendu
Tu aies aies aies
Il/Elle/On ait ait ait
Nous ayons ayons ayons
Vous ayez ayez ayez
Ils/Elles aient aient aient

ImperfektumRediger

Denne formen opptrer stort sett i høytidelig språk, høytidelige anledninger og i litteraturen. Da som regel i 3. person. 1. - og 2. person finnes nesten bare i verbbøyingsoversiktene[3]

Personbøying
1.konjugasjon 2.konjugasjon 3.konjugasjon
Parler (å snakke) rôtir (å steke) vendre (å selge)
Person Stamme Stamme Stamme
Je parl- -asse rôt- -isse vend- -isse
Tu -asses -isses -isses
Il/Elle/On -ât -ît -ît
Nous -assions -issions -issions
Vous -assiez -issiez -issiez
Ils/Elles -assent -issent -issent

PluskvamperfektumRediger

I likhet med imperfektum, opptrer konjuntiv pluskvamperfektum svært sjelden. I hovedsak i høytidelige anledninger, i høytidelig språk og i litteraturen. De formene med følgende merking: (e) vil si at hvis det er snakk om ei jente eller utelukkende flere jenter (ingen gutter), brukes en ekstra e. For eksempel hvis jeg-personen er ei jente, vil første formen for jeg hadde dødd bli je fusse morte og ikke je fusse mort.

Personbøying
1.konjugasjon 2.konjugasjon 3.konjugasjon Verb m/être som hjelpeverb
Parler (å snakke) rôtir (å steke) vendre (å selge) mourir (å dø)
Je eusse parlé eusse rôti eusse vendu fusse mort(e)
Tu eusses eusses eusses fusses mort(e)
Il/Elle/On eût eût eût fût mort(e)
Nous eussions eussions eussions fussions mort(e)s
Vous eussiez eussiez eussiez fussiez mort(e)/mort(e)s
Ils/Elles eussent eussent eussent fussent mort(e)s

Merknad til «vous» når man bruker être som hjelpeverb: Den første formen brukes når det er snakk om høflig tiltale til en enkeltperson, mens den andre brukes når det er snakk om flere.

ReferanserRediger

 1. ^ Nølke, Henning (1997). Fransk Grammatik og Sprogproduktion. København: Gyldendal Uddannelse. s. 186. ISBN 9788700292284. 
 2. ^ Ronsjö, Einar (1982). Fransk grammatikk. Oslo: Gyldendal. s. 121. ISBN 8205146233. 
 3. ^ Michel Arrivé (2006): «Bescherelle - conjugaison pour tous». Hatier, Paris. ISBN 978-2-218-92262-6. Nummer 158 (sidetall ikke oppgitt, innordnet i nummer).