Franpipe er en gassrørledning som går fra Draupner-krysset i Nordsjøen til mottaksterminalen Port Ouest i Dunkerque i Frankrike. Rørledningen er 840 km lang og er verdens lengste rørledning på havbunnen. Gassen som transporteres til Frankrike via rørledningen kommer hovedsakelig fra feltene Sleipner Øst og Troll Vest. Den første gassleveransen fra Franpipe fant sted 1. juli 1998.

Franpipe har en rørdiameter på 1 100 mm (42 "), og kapasiteten er 19,6 milliarder kubikkmeter naturgass per år. Rørledningen kostet 10,6 milliarder kroner. Den eies av Gassled og opereres av Gassco. Statoil er teknisk tjenesteleverandør.

Mottaksterminalen i Dunquerque eies av Gassled og Gaz de France. Terminalen opereres fra Gasscos kontrollsenter i Zeebrugge.