Framtidens byer var et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Byer er nå hjem til halvparten av verdens befolkning. Byene er allerede den desidert største forbrukeren av energi og står for 80 % av alle utslipp av drivhusgasser i verden. I Norge bor opp mot 80 prosent av befolkningen i byer og tettsteder. Hvis byene klarer å redusere sine utslipp, vil det med andre ord utgjøre en stor forskjell.

Programmet Framtidens byer hadde som mål å hjelpe bykommunene til å dele sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og til å samarbeide med næringsliv, region og stat. Programmet gikk fra 2008 til 2014. De 13 byene var Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det var FutureBuilt som utviklet forbildeprosjektene i Oslo, Bærum, Asker og Drammen, mens Framtidens bygg hadde ansvaret for forbildeprosjektene i de øvrige byene som var med i Framtidens byer.

Programmet ble formelt avsluttet på det politiske toppmøtet deres 23. oktober 2014.[1]

Referanser rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger