Åpne hovedmenyen

Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon.

Framfylkingen engasjerer seg i barnepolitiske saker og er opptatt av å følge FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen). Det er også en miljø- og friluftsorganisasjon som ser det som viktig å lære barn og unge å bli glad i naturen og ta vare på den. Saker Framfylkingen engasjerer seg i er blant annet fattigdom, barnearbeid, mangfold og internasjonal solidaritet. I tillegg til disse sakene fungerer Framfylkingen i stor grad som en fritidsorganisasjon for barn og unge, og lokallagene arrangerer lokale aktiviteter og utflukter for sine medlemmer, tilpasset aldersgruppen. En særegenhet ved Framfylkingen i forhold til f.eks. speidere og 4H er at i Framfylkingen deltar hele familien sammen, og voksne er bl.a. i stor grad med på lekeaktiviteter sammen med barna.

Organisasjonen utgir medlemsbladet Ung med meninger.

På landsmøtet i 2013 ble også nettverket Rett Fram etablert. Dette er et nettverk der alle medlemmer mellom 13 og 26 år kan delta, og som i stor grad er hovedansvarlige for å arrangere aktivitetene for denne aldersgruppen.

HistorieRediger

Framfylkingen ble startet i 1934 etter et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte i 1933. I stiftelsesbrevet av 1933 står det blant annet: «Formålet med framfylkingen er å skape en almen socialistisk friluftsorganisasjon med sideordnede oppgaver, som faller sammen med de unges interesser. Nevenyttig gjerning og socialistisk kulturarbeid skal gå hånd i hånd, dertil vil den delta i det socialistiske fredsarbeide».

I dag er ikke Framfylkingen tilknyttet et politisk parti. I 1977 ble Framfylkingen LOs barne – og familieorganisasjon. Det vil si at Framfylkingen er en organisasjon for hele fag- og arbeiderbevegelsen.

SentralstyretRediger

 • Kristin Sæther– styreleder
 • Camilla Coldevin Ruud – nestleder
 • Tonje Tovik – generalsekretær
 • Sofie Sollie Løseth – styremedlem
 • Tor Engevik – styremedlem
 • Tormod Jarsve – styremedlem
 • Marrie Anne Leijenaar - styremedlem
 • Hillevi Nazarin Tovik – styremedlem
 • Rakel Solbu- styremedlem
 • May Tove S. Tollefsen - styremedlem
 • Shakeel Rehman – ansattes representant
 • Suhur Lorch-Falch - varamedlem
 • Laila Høiseth - varamedlem
 • Kristin Skogli - varamedlem

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger